RUSKÝ VÝTVARNÍK Vladimir Domničev

Ruský výtvarník Vladimir Domničev se narodil v Ivanově, nedaleko Moskvy. Vystudoval Inženýrsko – technickou akademii v Moskvě, kde získal titul inženýr a později i titul kandidát věd (CSc). Mnohem více než věda a vzdělání ho však vždy zajímalo umění, kterému se intenzívně věnoval od útlého dětství.

První výtvarné zkušenosti získal v Ivanově u malíře Fedorova. Během studií jeho výtvarné myšlení ovlivnili moskevští avantgarní umělci, se kterými byl v přímém tvůrčím kontaktu. Na přelomu druhého a třetího tisíciletí opustil Rusko a usadil se v Praze. Ta ho natolik okouzlila, že z ní čerpá inspiraci a náměty dodnes. Autorovi bylo uděleno české občanství a o jeho díla se začali zajímat čeští i zahraniční sběratelé umění. Své obrazy prezentoval na několika výstavách a poptávka po jeho výjimečné tvorbě neustále narůstá.

Kořeny autorovy umělecké inspirace sahají hluboko, můžeme je vystopovat až ve tvorbě autorů evropského moderního umění. Mezi jeho oblíbené autory patří Pierre Auguste Renoir, ale také Jakson Pollock. Jeho umělecký výraz je velmi sugestívní, od impresionismu směřuje k expresívnímu malířskému gestu. Umělecká výpověď odráží vnitřní stavy člověka, na jehož smysly a city působí okolní svět. Vladimir Domničev používá neobvyklou techniku tvorby se špachtlí. Barvu pomoci ní nejen nanáší a vrství, ale také stírá a seškrabuje. Právě tato osobitá autorská technika a jeho nezaměnitelný styl, představují vysokou a dnes již osvědčenou uměleckou hodnotu.

Výstavy

  • 2012 Galerie ARTisti&Co Bratislava, Slovakia
  • 2013 Galerie Harfa, Prague, Czech Reublic
  • 2014 Slovak technical museum, Košice, Slovakia
  • 2015 SCS – Vienna, Austria
  • 2016 Slovak National Theatre – SND, Bratislava, Slovakia
  • 2017 Alicante, Spain
  • 2018 Orchard Gallery Ostrava
  • 2018 Výstavní síň Mánes, Praha
17_venkovske posezeni_125x125_2015_sign dole vpravo