SLOVENSKÝ MALÍŘ Cyril Uhnák

Život a tvorba Cyrila Uhnáka se nese ve znamení kruhů. Cyril Uhnák se narodil v roce 1959 v Čajkove, v regionu bývalé Tekovské župy, bohaté na osobité lidové tradice. Přímý, bezprostřední kontakt s neopakovatelným fenoménem jednoduché krásy a estetického cítění se stal pro Cyrila Uhnáka rozhodujícím prvkem v kruhu putování a návratů, v pohledu na výtvarné dění doma i ve světě. Po ukončení studia na Slovenské vysoké škole technické pracoval 10 let ve svém oboru.

Od roku 1993 se věnuje výtvarnému umění. Žije a tvoří v Bratislavě. Po několika letech sbírání a ověřování si zkušeností se vyrovnával s různými tématy a motivy tvorbou cyklů. V počátku se věnoval architektuře. Studoval veduty Benátek podle Canaletta, fragmenty Bratislavských dominant. Později následoval cyklus o řece Dunaj. Panoráma slovenských hor zachytil v díle Karpaty. Optikou vnějších zkušeností vnímá a programově zpracovává poezii a melodičnost slovenské krajiny. V dialogu klasické malby moderním malířským materiálem a přístupem, vstupuje na cestu poznamenanou Martinem Benkou, Karlem Plickou a dalšími.

Žánr malby je statický a přece v cyklu Zatancuj Zaspievaj Cyril Uhnák evokuje jakousi filmovost, dramatičnost a barevnou hravost. Stejně tak taneční rytmus a radost z pohybu. Na abstraktním pozadí defilují před námi pohybující se barevné hmoty. Dravá, syntetická podstata akrylu polemizuje s přirozeností originálu.

Kompozičně vytváří expresivní plnohodnotné barevné akordy v popředí s postupným odhmotněním scénických pozadí, přičemž si zahrává s inverzí prostorových plánů. Následně na hrubě texturovaných plátnech, používá metodu těžkých olejových lazur, vzdávaje tak poctu benátské malbě. Olej je pro malíře lidská tvář.
Je zhmotněním plnosti a nezaměnitelnosti života. Na zvednutém horizontu pozadí plavou vrchy, protkané dolinami v letním oparu. Nechme se unášet ozvěnou dávno dospívaných písní, tóny elegické tklivé fujary nebo zpěvem osamělého pastýře.

Ve vztahu k tvorbě Cyrila Uhnáka si dovolme parafrázovat název knihy „Chuť žít“ od Teilharda de Chardin. V každodennosti běžného dne si obléká slavnostní nádech vzdálené i blízké minulosti a s „chutí maluje svou dnešní knihu“. Jeho tvorba je polemickou mezihrou s destruktivní silou.

Výstavy

 • 1992 – Galerie Sack Meixner, Lauda, Německo
 • 1993 – Slovart, Frankfurt/Main, Německo
 • 1995 – Tennis Club, Bad Homburg, Německo
 • 1996 – Galerie Sack Meixner, Lauda, Německo
 • 1998 – Gallery Magna, Seattle, USA
 • 1999 – Galerie Poľnobanky, Bratislava, Slovensko
 • 1999 – Galerie Artemiss, Bratislava, Slovensko
 • 1999 – Danube Art Gallery, Bratislava, Slovensko
 • 2000 – Casa Nova, Puerto Andratx, Španělsko
 • 2000 – ICV, Bangkog, Thajsko
 • 2000 – Hotel Senec, Senec, Slovensko
 • 2001 – Villa Italia, Puerto Andratx, Španělsko
 • 2002 – Galerie Poľnobanky, Bratislava, Slovensko
 • 2002 – Porsche Interauto, Bratislava, Slovensko
 • 2002 – AmCham, Bratislava, Slovensko
 • 2002 – Galerie J. Nécseya, Levice, Slovensko
 • 2002 – Hotel Meteor, Makarska, Chorvatsko
 • 2003 – Hotel Holiday Inn, Bratislava, Slovensko
 • 2003 – Galerie Forma Polus, Bratislava, Slovensko
 • 2003 – Aegon, Bratislava, Slovensko
 • 2003 – AmCham, Bratislava, Slovensko
 • 2003 – Hotel Senec, Senec, Slovensko
 • 2003 – Muzeum OÚ, Čajkov, Slovensko
 • 2004 – Romeo & Julietta, Bratislava, Slovensko
 • 2004 – Galerie Thoha, Bratislava, Slovensko
 • 2004 – Galerie Fontána, Piešťany, Slovensko
 • 2005 – Berlaymont, EK, Brusel, Belgie
 • 2005 – Goldener Stern, Lauda, Německo
 • 2006 – Radisson Hotel, Vídeň, Rakousko
 • 2006 – Šandor pavilon, Piešťany, Slovensko
 • 2006 – Slovenský institut, Budapešť, Maďarsko
 • 2007 – Slovenský institut, Waršava, Polsko
 • 2007 – Muzeum města Waršava, Waršava, Polsko
 • 2007 – Beskydská knihovna, Bialsko Biala, Polsko
 • 2007 – Velvyslanectví SR, Londýn, Velká Británie
 • 2007 – Galerie Thoha, Bratislava, Slovensko
 • 2008 – Gerulata ­– Rusovce, Bratislava, Slovensko
 • 2008 – Galerie Artemisia, Monaco, Francie
 • 2008 – Rols Royce HR Owen, Londýn, Velká Británie
 • 2008 – Galerie Thoha, Bratislava, Slovensko
 • 2009 – Galerie Pállfyho palác, Bratislava, Slovensko
 • 2009 – Slovenský institut, Praha, Česko
 • 2009 – Velvyslanectví SR, Washington, USA
 • 2009 – Galerie J. Nécseya, Levice, Slovensko
 • 2009 – Galerie Thoha, Bratislava, Slovensko
 • 2010 – Salon Galanta, Galanta, Slovensko
 • 2010 – Galerie Michalský dvůr, Bratislava, Slovensko
 • 2011 – SKM Brusel, Brusel, Belgie
 • 2011 – Galerie Incontri, Brusel, Belgie
 • 2011 – Dům umění, Piešťany, Slovensko
 • 2011 – Galerie Renesanční kostel, Galanta, Slovensko
 • 2011 – Galerie Sala Terena, Grasalkovičův palác, Bratislava, Slovensko
 • 2011 – Rosso Nero, Bratislava, Slovensko
 • 2012 – Artistico Shopping Palace, Bratislava, Slovensko
 • 2012 – Galerie Mentana, Florencie, Itálie
 • 2013 – Galerie Harfa, Artistico, Praha, Česko
 • 2014 – Company Art, Bratislava, Slovensko
 • 2014 – Artistico, Voděrady, Slovensko
 • 2014 – Artistico SCS, Vídeň, Rakousko
 • 2016 – Atlantída, Černá Voda, Slovensko
 • 2017 – Galerie NR SR, Hrad Bratislava, Slovensko
 • 2018 – Orchard Gallery, Ostrava, Česko
 • 2018 – Výstavní síň Mánes, Praha, Česko
 • 2019 – Orchard Gallery, Ostrava, Česko