MISTR Ladislav Hodný

„Nastává zlatý věk Ladislava Hodného“
– Jan Kanyza 2015

Ladislav Hodný se narodil 14. 2. 1943 v Týně nad Vltavou. V letech 1954 až 1957 se u svého otce Ladislava Hodného vyučil knihařem. V letech 1958 až 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 až 1965 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesora Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše.

Od dětství toužil malovat, ale splnil přání svého otce a stal se stejně jako on uměleckým knihařem. Zcela logicky tak ve své výtvarné tvorbě vycházel z knižní vazby, která se mu stala motivem pro jeho vlastní malbu a které se doposud intenzivně věnuje. Objektem vlastní tvořivosti je především obraz, jenž vzniká nezávisle a teprve až později si hledá svého diváka, který se s ním rozhodne žít a vnímat stejně jako autor jeho estetické kvality a hledat v něm skrytý obsah a poselství. Těžiště jeho tvorby představují abstraktní velkoformátová plátna. Ve skutečnosti přenáší motivy a techniky z knižních vazeb do velkých ploch. Je až zvláštní, jak lehce dosahuje ve svých obrazech dokonalé harmonické rovnováhy. Inspiruje ho krajina, hudba, miluje jazz, ale sám říká, že jeho inspirací je vlastně vše a malování jej osvobozuje. Je to jeho soukromý duševní ráj, naplněný intenzivními pocity rozkoše, radosti a vzrušení. Často kombinuje na obrazech různé techniky, vrstvení, proškrabávání, krakelování a velice rád využívá zlatou fólii.

Typickým znakem jeho tvorby je expresívní barevnost, harmonizující s jeho osobním cítěním. Malba pro něho představuje nepřetržitý proces, v němž právě barva a tvar jsou nositelem základní myšlenky celého obrazu. Až poetická obrazotvornost je blízká informelu, ale stylem práce připomíná i některá díla expresionismu. Přestože na dráhu malíře nastoupil později, vypracoval si osobitý styl, který oslovil mnoho diváků a sběratelů. Jeho obrazy rozdávají elán, pohodu a radost z tvorby a ze života.

Ladislav Hodný se svým dílem zapsal mezi tvůrce našich národních hodnot, což dosvědčují uskutečněné výstavy a k nimž byl přizván našimi i zahraničními vrcholnými institucemi. Dokladem toho jsou nejen samostatné a kolektivní výstavy, ale jeho účast na mezinárodních sympoziích a přednáškách např. v roce 1997 Helen Warren de Golyer Triennial Exhibition and Award for Amer Bookbinding – Bridwel Library, Dallas,Texas. Uspořádal nespočet samostatných výstav doma i v zahraničí (např. ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Anglii, Belgii, Holandsku, Francii, Slovensku a Maďarsku) a zúčastnil se řady kolektivních výstav. Za svou práci získal řadu uznání a ocenění. Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách po celém světě. Právem je považován za jednoho z největších současných českých umělců.

 • 1975 – Realizační odměna k 30. výročí osvobození Československa
 • 1977 – Cena Jihočeského KNV v soutěži SPOZ
 • 1979 – Cena Karla Šilingera na Trienále umělecké knižní vazby, Karlovy Vary
 • 1981 – Čestné uznání za experimentální knižní vazbu na Trienále umělecké knižní vazby, Brno
 • 1982 – Čestné uznání v soutěži Nejkrásnější kniha roku 1987 – Čestné uznání ONV za rozvoj kultury
 • 1989 – Cena Lyry Pragensis, Kroměříž
 • 2010 – Cena primátora města Trebišova za dílo na III. Mezinárodním bienále malby a plastiky V4, Trebišov, Slovensko
 • 2010 – Cena hejtmana jihočeského kraje za přínos v oblasti umělecké knižní vazby s přihlédnutím k malířské tvorbě
 • 2013 – Cena starosty města Týn nad Vltavou za celo­ životní uměleckou tvorbu, obzvlášť s přihliédnutím k popularizaci výtvarného umění a za jeho významný přínos k vytváření pozitivního kulturního obrazu města Týn nad Vltavou
 • 1971 – Malá galerie, Čs. Spisovatel, Praha
 • 1972 – Krajská knihovna, České Budějovice (společně s Jiřím Müllerem)
 • 1989 – Galerie V Loubí, České Budějovice (společně s Janem Kanyzou)
 • 1990 – Galerie D, Praha (společně s Ladislavem Hodným, st.)
 • 1995 – Galerie M, Luzern, Švýcarsko
 • 1995 – Galerie ART CLUB, Týn nad Vltavou (společně s Otem Sukupem)
 • 1997 – Městská galerie ART CLUB (společně s Janem Kanyzou)
 • 1997 – Helen Warren de Golver Triennial Exhibition and Award for American Bookbinding – Bridwel Library, (výstava a přednáška),Texas, USA
 • 1998 – Galerie M, Luzern, Švýcarsko
 • 1999 – Galerie, Milevsko
 • 2000 – Galerie sv. Marka, Soběslav
 • 2003 – Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou (výstava k autorovým 60. narozeninám)
 • 2004 – Nová výstavní síň, Chrudim
 • 2004 – Galerie Radosť, Kladno
 • 2004 – Galerie Knížecí dvůr, Hluboká nad Vltavou
 • 2005 – Galerie v zahradě, Kolín
 • 2005 – Kapsch Telecom, spol. s.r.o., Praha
 • 2005 – Český rozhlas U Tří lvů, České Budějovice
 • 2006 – Divadlo Oskara Nedbala, Tábor
 • 2006 – Galerie Dolní brána, Prachatice
 • 2006 – Městské muzeum, Kamenice nad Lipou
 • 2006 – Hotel PUPP, Karlovy Vary
 • 2006 – Galerie WOLF, Lüebenau, Rakousko
 • 2006 – Divadlo Oskara Nedbala, Tábor
 • 2008 – Městská galerie U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou (výstava k autorovým 65. narozeninám)
 • 2009 – Lira, Český Krumlov
 • 2010 – Galerie Nová síň, Praha
 • 2010 – Galerie Epicure, Praha
 • 2012 – Městská galerie U Zlatého slunce, Týn nad Vltavou 2013 – Slovácké muzeum Uherské Hradiště
 • 2013 – Galerie v kostele sv. Marka, Soběslav
 • 2014 – Galerie Malšice
 • 2014 – Galerie Vídeň
 • 2015 – Galerie Mánes Praha
 • 2018 – Orchard Gallery Ostrava
 • 2019 – Orchard Gallery Ostrava
 • 1966 – Prostějovský program, Prostějov
 • 1974 – Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa, Dielo ČFVU České Budějovice
 • 1974 – Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa, Československý spisovatel, Praha 1975 – Umění knižní vazby, Třebíč
 • 1975 – Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa, Praha
 • 1977 – Umělecká knižní vazba: Z tvorby představitelů dvou generací českého uměleckého knihářstva, Jihočeské muzeum České Budějovice
 • 1977 – Užité umění, Sofia, Bulharsko
 • 1977 – Mezinárodní výstava knižní tvorby, Ascona, Švýcarsko
 • 1977 – Trienále umělecké knižní vazby, Karlovy Vary 1978 – Jihočeští výtvarníci k slavným výročím, Dům umění, České Budějovice
 • 1980 – Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa, Praha
 • 1980 – Das Handwerk des Buchbindes in der Vergangenheit und Gegenwart, Vídeň, Rakousko 1981 – Odborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
 • 1981 – Trienále umělecké knižní vazby, Brno
 • 1982 – Nejkrásnější knihy roku, Praha
 • 1983 – Muzeum, Gödöle, Maďarsko
 • 1983 – Triennle Internationale de la Relivre, Lausanne, Švýcarsko
 • 1985 – Vyznání životu a míru, Praha
 • 1985 – Vyznání životu a míru, Bratislava
 • 1985 – 3. Prix Paul Bonet, Ascona, Švýcarsko
 • 1989 – Concours de reliurer décorées, Paríž, Francie 1990 – Současná česká kniha, Galerie Mánes, Praha
 • 1991 – Mezinárodní výstava knižní vazby, Toulouse, Francie
 • 1991 – Galerie K, České Budějovice
 • 1992 – 7. trienále umělecké knižní vazby, Praha, Památník národního písemnictví
 • 1993 – Výstava členů Jednoty výtvarných umělců, Galerie Kladno
 • 1995 – 2. aukční salón výtvarníků, konto Bariéry, Karolinum, Praha
 • 1995 ­- Vltavotýnské výtvarné dvorky 1995, 22 českých grafiků, ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 1995 – I. Trienále knižního umění, Martin, Slovensko
 • 1996 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 1996 – Galerie M, Luzern, Švýcarsko
 • 1996 – Obrazy, knihy, grafika, plastika, Vídeň, Rakousko (společně s J.Kryštůfkem)
 • 1997 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 1997, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 1997 – Intersalón 97, Dům kultury Metropol, České Budějovice
 • 1997 -­ Prix de L ́union Européenne de la Relivre d ́ART, Saint­Jean­de­Luz
 • 1997 – Galerie Zámeček, Příbram
 • 1998 – Díla českých výtvarných umělců darované Karlově Univerzite k 650. výročí její založení
 • 1998 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 1998, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 1998 – Intersalon AJV 98, Dom kultúry Metropol, České Budějovice
 • 1998 – 4. aukční salón výtvarníků, konto Bariéry, Karolinum, Praha
 • 1998 – Mezinárodní malířský plenér, Loket
 • 1999 – Pocta Jindřichu Svobodovi,Praha
 • 1999 – Pocta Jindřichu Svobodovi, Loket nad Ohří
 • 1999 – Pocta Jindřichu Svobodovi, Brno
 • 1999 – Grafika roku 1998 – ­1999, Staroměstská radnice, Praha
 • 1999 – Výstava členů Jednoty výtvarných umělců,Galerie Kladno
 • 1999 – Členská výstava spolku českých knihařů, Loket nad Ohří
 • 1999 – Galerie im Verwaltungsgericht, Wiesbaden, Německo
 • 1999 – Salón úžitého umění, Výstaviště, Praha
 • 2000 – Intersalon AJV 2000, Metropol, České Budějovice 2000 – Salón českých a moravských malířů a sochařů, Výstaviště, Litoměřice
 • 2000 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2000, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2000 – 5. aukční salón výtvarníků, konto Bariéry, Karolinum, Praha
 • 2000 – Mezinárodní výstava knižní vazby, Plzeň
 • 2000 – Členská výstava členů Jednoty výtvarných umělců, Nová síň, Praha
 • 2000 – Výstava knižní vazby, Galerie U Sobotů, Loket nad Ohří
 • 2001 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2001, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2001 – Intersalon AJV 2001, Dům kultury Metropol, České Budějovice
 • 2002 – Filmové klapky, Minisalón, Česká galerie, Praha 2002 – Filmové klapky, Minisalón, Galerie Viva, Zlín
 • 2002 – Filmové klapky, Minisalón, Akademie centrum, Zlín
 • 2002 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2002, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2002 – Intersalon AJV 2002, Dům kultury Metropol, České Budějovice
 • 2003 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2003, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2003 ­- Intersalon AJV 2003, Dům kultury Metropol, České Budějovice
 • 2003 – Rodina Hodných, Kulturní klub, Prostějov
 • 2004 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2004, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2004 – 7. aukční salón výtvarníků, konto Bariéry, Karolinum, Praha
 • 2004 – Nová výstavní síň, Chrudim
 • 2005 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2005, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2005 – Intersalon AJV 2005, Jihočeské muzeum, České Budějovice
 • 2005 – Povedené obrazy, Městský úřad Planá nad Lužnicí 2005 – Originální vánoční dárek, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2005 – IX. Mezinárodní plenér Loket 2005
 • 2006 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2006, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2006 ­- Intersalon AJV 2006, Jihočeské muzeum, České Budějovice
 • 2006 – X. Mezinárodní plenér, Loket 2006
 • 2006 – 15. Mezinárodní výtvarný plenér, Horná Blatná 2006 – 15. Mezinárodní výtvarný plenér, Schirding, Německo
 • 2006 – 15. Mezinárodní výtvarný plenér, Muzeum Zlatý klíč, Karlovy Vary
 • 2007 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2007, Městská galerie ART CLUB Týn nad Vltavou
 • 2007 – XI. Plenér, Loket nad Ohří
 • 2007 – Galerie Mariet, Piešťany, Slovensko
 • 2007 – Art sympózium 2007, Všeradice
 • 2007 – 16. Mezinárodní výtvarný workshop Milíře 2007 2007 – Divadlo Bolka Polívky, Brno
 • 2007 – Mezinárodní malířské a sochařské sympózium Špania Dolina
 • 2007 – ART FOKOS EUROPA International Contemporary, Giechborg Bambers
 • 2008 – Výtvarný plenér, Horná Blatná
 • 2008 – Art sympózium 2008, Všeradice
 • 2008 – Malířské a sochařské sympózium, MsKS Michalovce, Slovensko
 • 2008 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2008, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2008 – Kolektivní výstava obrazů, dřevořezby a keramiky, Kulturní dům Včelná
 • 2008 – 9. aukční salón vytvarníků, konto Bariéry, Karolinum, Praha
 • 2008 – Mezinárodní výtvarné sympózium Držková 2008 2008 – Mezinárodní malířské a sochařské sympózium, Michalovce, Slovensko
 • 2008 – Mezinárodní malířský plenér, Ukrajina
 • 2008 ­- Künstler aus 6 Lädern, Ausstellungshalle des Vereins Kunst im Hafe, Düsseoldrf, Německo
 • 2008 – Muzeum knihy, Loket
 • 2008 – Výtvarný plenér, Horná Blatná
 • 2009 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2009, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2009 – Spotkania Artystyczne, Sosnowiec, Poľsko
 • 2009 – Plenér Loket nad Ohří 2009
 • 2009 – Mezinárodní malířský plenér, Rachovo, Ukrajina 2009 – Česko­německý výtvarný týden, Schöneck, Německo
 • 2009 – Designer Bookbinders International Competition 2009 – Art sympózium Všeradice
 • 2010 – Mezinárodní výtvarné sympózium, Držková
 • 2010 – Ateliér Hodný (Ladislav Hodný, Ladislav Hodný, ml., Lukáš Hodný) Nová síň, Praha
 • 2010 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2010, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2010 – 10. aukční salón výtvarníků, konto Bariéry, Karolinum, Praha
 • 2010 – Mezinárodní konference „Erdeli čtení“, Užgorod, Ukrajina
 • 2010 – Mezinárodní malířský plenér, Zemplínska Šírava, Michalovce, Slovensko
 • 2010 – Mezinárodní výtvarné sympózium, Držková
 • 2010 – Mezinárodní malířské sympózium, Hluboká nad Vltavou
 • 2011 – Interart KüSchi“ Künstlertreffen dewr EUREGIO(N), Künstlerhaus Schirnding
 • 2011 – Mezinárodní malířský a sochařský plenér, Špania Dolina, Slovensko
 • 2011 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2011, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2011 – 3. ročník Mezinárodního sympózia, Terchovská paleta, Terchová, Slovensko
 • 2011 – Vila Rustika, Bratislava, Slovensko
 • 2012 – Ateliér Hodný (Ladislav Hodný, Ladislav Hodný, ml., Lukáš Hodný), Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2012 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2012, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2013 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2013, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2014 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2014, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou
 • 2014 – 4. Mezinárodní malířské a sochařské sympózium, Belušské Slatiny
 • 2015 – Jednota výtvarných umělců 2015 – Současná tvorba – Galerie Nová síň, Praha
 • 2015 – Mezinárodní umělecké sympózium, Lehnice 2015
 • 2015 – Vltavotýnské výtvarné dvorky 2015 – XXI. ročník, Městská galerie U Zlatého slunce Týn nad Vltavou