SLOVENSKÝ FOTOGRAFFedor Nemec

Fedor Nemec se narodil 20. září 1956 v Bratislavě. V roce 1976 ukončil studium na Střední umělecko – průmyslové škole v Bratislavě, obor fotografie, u profesora Tomíka. Svůj talent v tomto oboru později rozvíjel na Filmové fakultě Akademie muzických umění v Praze u profesora Šmoka. Umělecká díla již vystavoval během studií na střední škole. V 80. letech, po ukončení studia na FAMU, se věnoval hlavně užitkové fotografii, módě, ale i volné umělecké fotografii.

V Bratislavě založil PHOTO DESIGN STUDIO, které v té době patřilo mezi špičkové výtvarné dílny. Fedor Nemec patří mezi přední osobnosti nového proudu slovenské fotografie. Po mnoha oceněních, která získal na Slovensku a v Čechách, vystavoval svá díla napříč Evropou a v USA.

Fotografie Fedora Nemce jsou vzrušující, ale také meditativní motivy žen. Je v nich ještě něco ze secesní něhy, elegance stylu art deco, ale převládá v nich vyzývavý neklid, provokace, eros i emotivní neuróza postmoderny. Je to staré v novém, věčné v proměnlivém, ženské v ženském. Ve většině případů jsou to fotografická sóla. Žena uvnitř sama sebe. Žena, která vystoupila z času a žena, do které vstoupil čas. Plnost se proměnila v plodnost a plodnost v kompletnost. Je to žena čekající a nesoucí tento rozsudek. Je to žena, která netrpělivě doufá ve svůj osud a také v agresi těla, která naplňuje duši.

Kompozice jeho fotografií je jeho podpisem.

Výtvarná díla Fedora Nemce jsou zastoupena nejen v soukromých sbírkách galerií a sběratelů výtvarného umění, ale i u takových osobností, jako jsou monacký kníže Albert II. a královna Alžběta II