Ladislav Hodný – Zlatý věk Ladislava Hodného

Když řeknete, že míříte do Týna nad Vltavou a chcete poznat jeho zajímavosti, velmi často Vám automaticky vklouzne do ruky kniha, ať už velký spis nebo malá knížka, ale vždy v unikátní vazbě. Popularita tohoto města už dávno překročila hranice naší země a vždy je spojená s významnou knižní dílnou rodiny Hodných. Ladislav Hodný se narodil 14. února 1943 v Týně nad Vltavou. V letech 1954 až 1957 se u svého otce taktéž Ladislava Hodného, vyučil knihařem. V letech 1958 až 1961 absolvoval Učňovskou školu knihařskou v Novém Jičíně a v roce 1961 až 1965 střední Uměleckoprůmyslovou školu v Brně u profesora Karla Langera, Jindřicha Svobody a Jaroslava Lukeše.

Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje knižní vazbě, malbě, kresbě a volné grafice, kde pokračuje v rodinné tradici, započaté jeho otcem Ladislavem Hodným, který patřil k vedoucím osobnostem našeho uměleckého knihařství.

Ladislav Hodný je velmi tvůrčí osobností. Přestože je kniha jeho dlouhodobým životním „partnerem“, zdrojem inspirace a vznikla většinou na základě zakázky, postupně se z ní stal výnosný umělecký artefakt, který přerostl do podoby volného díla.

Objektem vlastní tvořivosti je především obraz, který vzniká nezávisle, teprve až potom si hledá svého diváka, zájemce, který se s ním rozhodne žít, vnímat stejně jako autor jeho estetické kvality a hledat v něm skrytý obsah a poselství.

Před námi je obraz velmi pracovitého výtvarníka, který dosáhl nejvyšších  uznání už v oboru knižní vazby a právě tato tvorba se mu stala motivem
i pro jeho vlastní malbu, které se věnuje intenzívně doposud.

Jeho obrazy rozdávají elán, pohodu a čistou radost z tvorby a života. Dílo  je v dnešním uspěchaném a někdy nevlídném světě optimistickým
a zároveň esteticky obohacujícím prvkem. Snad životní síla, která plyne
z jeho nezlomného elánu, je zapsaná někde v jeho obrazech: plenérovaná malba a náznakové kompozice v kontextu vizuálního vnímání světa mají blízký vztah ke knižní vazbě.

Do roku 1968 pracoval jako výtvarník Krajského střediska zdravotní výchovy v Brně. V roce 1988 se stal členem Svazu českých výtvarných umělců, je členem Book Art Center v New Yorku. V roce 1989 se stal členem Designer Book Binders v Londýně a od roku 1991 je členem Jednoty umělců výtvarných Asociace jihočeských výtvarníků. V letech 1994 až 1999 vedl Ateliér knižní vazby, oddělení grafiky na Soukromé mistrovské škole uměleckého designu v Praze.

Ladislav Hodný se svým dílem zapsal mezi tvůrce našich národních hodnot, jak to dosvědčují výstavy, jež uspořádal a k nimž byl přizván našimi i zahraničními vrcholnými institucemi. Dokladem toho jsou nejen samostatné a kolektivní výstavy, ale jeho účast na mezinárodních sympoziích, např. v roce 1997 Helen Warren de Golyer Triennial Exhibition and Award for American Bookbinding – Bridwel Library, Dallas,Texas.

Uspořádal nespočet samostatných výstav doma i v zahraničí
(ve Švýcarsku, Německu, Rakousku, Anglii, Belgii, Holandsku, Francii, Maďarsku a Slovensku) a zúčastnil se řady kolektivních výstav. Svými díly je zastoupen v mnoha veřejných a soukromých sbírkách po celém světě.

Jeho tvorba, zejména umělecká knižní vazba, zaujala mj. i japonskou televizi, která nechala o životě a díle Ladislava Hodného natočit film prostřednictvím holandského režizéra Bena Mathona. Další film, který zachytil zejména díla Ladislava Hodného staršího a práci Ladislava Hodného mladšího je Krátký film, který odvysílala Česká televize.

Ladislav Hodný získal za svou tvorbu řadu uznání a ocenění. Jeho obrazy  jsou v hledáčku domácích i zahraničních sběratelů. Přestože dráhu malíře začal později, vypracoval si osobitý styl, kterým oslovil mnohé diváky, sběratelé a investory umění.

Co dělá z Ladislava Hodného skutečného umělce?

Je to jedinečná myšlenka přenesení motivu a techniky z knižních desek na plátno. Je až neuvěřitelné, jak lehce dosahuje harmonické rovnováhy na obrazech. Jak sám řekl, velice rád maluje na velkou plochu, u knihy mohl mít jen formát A3 a méně, a to je ta vynikající změna.

Jeho vnitřní svět je naplněn množstvím poznání, vstřebává různé podněty, ale neustále trvá na vlastním projevu a stylu. V duchu lyrické abstrakce,
v osobitém pojetí zachycuje i mystické motivy v neurčitém časoprostoru vlastního světa. Obálka knihy je někdy zdrojem inspirace nebo naopak, je odrazem malířské kompozice.

Malba i kniha je vlastně stejným výrazem výtvarného cítění svého tvůrce
a jeho dílo tak odevzdává okamžik prožitku každému, kdo je otevřený poznání práce Ladislava Hodného.

Přestože ho zaujaly možnosti vrásnění, plastického nanášení formou drippingu, přeskrabávání, krakelování, vkládání dalších materiálů a jejich zapracování do celku, často právě v kombinaci se zlatou fólii, je pro jeho tvorbu typická expresívní barevnost, která odpovídá jeho vlastnímu cítění. Vytvořil si vlastní styl malby kombinovanou technikou, kdy zdánlivě lehce a rychle vytváří uvolněné kompozice. Pracuje spontánně, bez předem určeného cíle, vedený svými pocity a zážitky.

Ladislav Hodný miluje život, svou rodinu, své přátelé, svou práci. Jeho filozofie je stručná: Žiju! Cítím se skvěle! Těším se na jaro, kdy vyrazím na další plenéry. To mě baví a drží nad vodou!

18/01/2019 — 17/02/2019
18:00 — 18:00 (720h)

Orchard Gallery

Ladislav Hodný

Did you like this? Share it!