Vladmir Domničev – Ve svitu lamp

Vladimir Domničev se narodil v roce 1958 v Ivanově, nedaleko Moskvy. Vystudoval Inženýrsko – Technickou akademii v Moskvě, kde získal titul inženýr a později titul kandidád věd (CSc). Mnohem více než věda a vzdělání ho však zajímalo umění, kterému se věnoval od dětství. První výtvarné zkušenosti získal u malíře Fedorova. Během studií jeho výtvarné myšlení ovlivnili moskevští avantgarní umělci, se kterými byl v přímém tvůrčím kontaktu.

Vladimir Domničev se v rodné zemi necítil být podporován ve své tvorbě. Na přelomu tisíciletí se proto rozhodl emigrovat do České republiky. Usadil se v Praze, která ho svou krásou doslova okouzlila a ze které čerpá inspiraci a náměty pro svou tvorbu dodnes. Získal české občanství. 

Tvorba Vladimira Domničeva je charakteristická tím, že používá vlastní techniku práce se špachtlí. Barvu pomoci ní nejen nanáší a vrství, ale také stírá a seškrabuje. Právě tato osobitá autorská technika vyjadřuje jeho nezaměnitelný umělecký styl. Napůl abstraktní projev dodává jeho dílům pocit reálného prostoru a živého měnícího se světa.

Vladimir Domničev v posledních letech na svých studijních cestách navštívil Francii, Itálii a Španělsko, kde vytvořil kolekci obrazů s tématikou Costa Blanca. Maloval život na plážích
i všední dny obyvatel pobřeží, které se rozprostírá severně i jižně od jednoho z nejkrásnějších měst – Alicante. Právně zde byla umělci uspořádána velmi úspěšná výstava děl, která vznikla na cestě po destinaci Costa Blanca.

Vladimir Domničev se ve své tvorbě věnuje hlavně krajině, městským výjevům a ruchu ulic, jak můžete sami při prohlídce výstavy vidět.

Vladimir Domničev se zúčastnil několika mezinárodních plenérů, hromadných i samostatných mezinárodních výstav. Jeho díla jsou obdivována v galériích ve Vídni, v Mnichově, Berlíně, Paříži, Madridě, v Alicante a samozřejmě v Praze a v Bratislavě. 

O díla Vladimira Domničeva se zajímají nejen čeští, ale i zahraniční sběratelé umění. Jeho umělecká výpověď odráží vnitřní stavy člověka, na jehož smysly a city působí okolní svět. Ve svém uměleckém výraze je velmi sugestívní, od impresionismu směřuje k expresívnímu malířskému gestu. Jeho obrazy jsou zastoupeny v mezinárodních státních sbírkách.

06/02/2020 — 31/03/2020
18:00 — 18:00 (1296h)

Orchard Gallery

Vladimir Domničev

Did you like this? Share it!