ČESKÝ MALÍŘ Václav K. Killer

„Kde jsou, kam zmizely ty vzrušující doby, kdy se na dřevěných lodích mořem plavili železní muži?“

Narodil se v roce 1960 v Praze. Výtvarné vzdělání ukončil v roce 1983 v ateliéru profesora Jaroslava Hořánka. Dlouhá léta pracoval v periodikách jako výtvarný redaktor a posléze art director exkluzivního dámského magazínu.

Ačkoliv svou životní vášeň – lodě a moře – potkal již v dětství (tehdy se mu dostala do rukou kniha Reného Grégra Vládcové oceánů), několik desetiletí si ji jen hýčkal a výtvarně se k ní vrátil až po mnoha letech.

V jeho ateliéru vznikají plátna, na kterých důležitou roli hrají lodě nebo jen samotné moře. Oblíbené téma zpracovává nejen v příbězích konkrétních lodí, ale také v mnoha variantách snových krajin. Často najdete moře na jeho obrazech jen v náznacích.

AUTORSKÉ VÝSTAVY

  • 2006 – Pasáž ČNB Praha
  • 2010 – MPG Praha
  • 2015 – Technické muzeum Bratislava, Slovensko
  • 2018 – Orchard Gallery Ostrava

KOLEKTIVNÍ VÝSTAVY

  • 2012 – ARTisti&Co Bratislava, Slovensko
  • 2013 – ARTisti&Co Praha
  • 2014 – ARTisti&Co Vídeň, Rakousko
  • 2019 – Orchard Gallery Ostrava
  • 2020 – Kaiserjäger museum Innsbruck, Rakousko

Hlavním námětem jeho tvorby přesto zůstávají doby, kdy tehdy i neznámá moře brázdili stateční námořníci na plachetnicích. Záběr zpracovávaných námětů je ale mnohem širší, sahá od slavné doby Krištofa Kolumba až po počátek dvacátého století, kdy definitivně nad sílou větru převládla síla parního stroje. Neméně důležitou láskou, a i ta s mořem souvisí, je dnes již polozapomenutá historie rakousko-uherského námořnictva, kterou na svých obrazech soustavně mapuje.
Pracuje klasickou technikou olejomalby. Velký důraz klade na to, aby lodě na jeho obrazech nebyly jen líbivou stafáží – je pro něj velmi důležitá i věrnost zobrazovaných plavidel. Zároveň se je snaží zasadit do prostředí pro něčím typického.

Na samostatné výstavě v bratislavském Muzeu dopravy v roce 2015 jeho obrazy naprosto přirozeně zapadly mezi vystavené technické exponáty.
V Orchard Gallery v Ostravě v roce 2018 na rozdíl od předchozí představil i svou tvorbu až téměř mystických krajin. Ale i na většině z nich hraje moře hlavní roli.

V roce 2019 byl osloven muzeem v Innbrucku o zapůjčení několika obrazů na výstavu věnovanou rakousko-uherskému námořnictvu.

Jeho obrazy si v průběhu let našly cestu do soukromých sbírek nejen v Evropě, ale i za mořem.